PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ


1) Atama yetkisi bölge müdürlüğüne ait personelin; atama, özlük, emeklilik ve benzeri işlemlerini yapmak.

2) İşveren ve işçi ilişkilerini yürütmek.

3) Bölge müdürünün vereceği benzeri görevleri yapmak.