Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
29.12.2013
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Talimatı Yayınlandı

Genel Müdürlüğümüzün yoğun iş yükü içerisinde önemli yer tutan; yazışma iş ve işlemlerini, kâğıt ortamında bulunan dokümanları, elektronik belge haline dönüştürmek, yazışma ve belgelerin tanımlanan iş akışları ile dolaşımını yönetmek, bu belgeleri doküman veri tabanı içerisinde güvenli bir şekilde saklamak, belge ve bilgi kaynaklarına hızlı ve etkin ulaşma imkânını sağlamak amacıyla oluşturulan Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Projesi geliştirilmiş olup bir yıldır Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde kullanılmaktadır.

Geliştirilen EBYS'nin tüm birimlerde kullanım birlikteliğini sağlamak; usul ve esaslarını belirlemek amacı ile "Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Talimatı" Genel Müdürlüğümüz internet sayfasında Mevzuat bölümünde yayınlanmıştır.

Yazdır