01.10.2021
​ Bölge Müdürlüğümüzde 2/B Çalışmaları Masaya Yatırıldı

2021 Yılı İş Programı kapsamında çalışmalarını yerinde incelemek ve tescil ile ilgili süreci hızlandırmak amacıyla ilgili tüm tarafların katılımıyla  Tunceli İlinde bir toplantı tertip edildi.

Bölge Müdürlüğümüzce organize edilen toplantıya Bölge Müdür Yardımcımız M. Necat Seyhan başkanlığında Kadastro Mülkiyet Şube Müdürü Enver Yıldırım, Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, Tunceli Kadastro Müdürü Ümit Aslan, Tunceli İlinde görev yapan 9 adet Orman Kadastro Komisyon Başkanları, sorumlu harita mühendisleri, Kadastro Müdürlüğünce bu işler için görevlendirilen kontrol mühendisleri, 2/B çalışmalarının ölçüm ve haritalanmış işlerini üstlenen yüklenicilerin temsilcileri ile ilgili teknik elamanlar katıldı.

Tunceli İlinde çalışmaları devam eden 175 birimde 2/B çalışmalarının zamanında bitirilmesi ve tescillerinin yapılması amacıyla ilgili tüm taraflar bir araya getirilerek, her kesimin kendi açısından yaşanması muhtemel sıkıntılar dile getirildi. Sorunların çözümü ve izlenecek yol konusunda mutabakata varılmak suretiyle son derece verimli bir toplantı gerçekleştirildi.

Çalışmaların devam ettiği diğer İllerimizde de benzer yol takip edilerek yeknesaklığın sağlanması kararlaştırıldı.


Yazdır