Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
14.08.2020
Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı Yapıldı

İçişleri Bakanlığının orman yangınları genelgesi doğrultusunda Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında İlimiz kurum amirlerinin katılımı ile Bölge Müdürlüğümüzde yapılan toplantıda orman yangınlarıyla mücadele komisyonu kararı alındı.

Yapılan toplantıda mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak ilimizde orman yangınlarının artması nedeniyle ilimizde ormanlık alanlarda mangal / semaver / ateş yakılmasının yasaklanmasına ve izin verilmesine ilişkin alanlar tespit edilmiş olup, alınan kararlar aşağıya çıkartılmıştır. 

 

ELAZIĞ VALİLİĞİ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYONU KARARI

Karar Tarihi : 14/08/2020

Karar No      : 2

       Mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının İlimiz genelinde arttığı, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu görülmektedir. Bu hususa binaen aşağıda belirtilen kararların alınması gerekli görülmüştür.

1- İl sınırları içerisindeki ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına sebep olabilecek Merkez/ Şehit Fethi SEKİN, Keban/Yukarıçakmak, Sivrice/Akpınar, Alacakaya/Sularbaşı ve Baskil/Baskil Mesire Yerleri ile Merkez/Harput Ağaçlandırma Sahalarında 31.10.2020 tarihine kadar (özel mülkiyete konu araziler de dâhil) mangal/semaver/ateş yakılmasının yasaklanmasına, Ekte Haritası sunulan Sivrice/Hazar Gölü Tabiat Parkı alanında mangal/semaver/ateş yakılmasına izin verilmesine,

2- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 76 ncı maddesinde yer alan “Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır” hükmü uyarınca, orman alanları içerisinde (Sivrice/Hazar Gölü Tabiat Parkı alanı hariç) mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilmemesine, avcıların Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğünce, çobanların ve çiftçilerin Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılacak eğitim ve uyarılarla ateş yakmalarının önlenmesine,

3- Mangal/semaver/ateş yakılmasına izin verilen Sivrice/Hazar Gölü Tabiat Parkı alanında saat 19.00’dan sonra müsaade edilmemesine,

4- Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü (bağ ve bahçe artığı ot, dal vb.) yakılmasına müsaade edilmemesine, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere gerekli eğitim, uyarı ve kontrollerin yapılmasına,

5- Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmemesini, kolluk kuvvetlerince gerekli uyarı ve kontrollerin yapılmasına,

6- Mangal/semaver/ateş yakılmasına müsaade edilen Sivrice/Hazar Gölü Tabiat Parkı alanında piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşürleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğünce temini ile dağıtımının yapılmasına, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tanıtım tabelalarında kullanılacak görseller, anonslar vb. araçlarla vatandaşlarımızın konuya ilişkin duyarlılığının artırılması yönünde Elazığ Valiliği İl Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yapılmasına,

7- İl Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu kararlarının uygulanmasına yönelik yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırı fiillerde 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Kabahatler kanunu kapsamında gerekli adli ve idari işlemlerin yapılmasına,

8- Orman alanında geçen enerji nakil hatlarının bakım ve alt örtü temizliğinin yangınları önleyici tedbirler kapsamında Orman İşletme Müdürlüğünün denetiminde TEİAŞ, TEDAŞ, Fırat Elektrik şirketlerince yapılmasına,

9- 08.05.2020 tarihinde alınan İl Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu kararları doğrultusunda Elazığ Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, DSİ Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğünce muhtemel orman yangınlarında makine ve teçhizat desteğinde bulunulmasına, görevlendirilecek operatörlerin asil ve yedek listesinin 01.09.2020 tarihine kadar Orman Bölge Müdürlüğüne bildirilmesine, görevlendirilecek personelin yangın öncesi İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Yangına Müdahale eğitiminin Orman Bölge Müdürlüğü ( Orman Koruma Şube Müdürlüğünce) verilmesine, tanzim edilecek eğitim tutanaklarının dosyalarında muhafaza edilmesine,

10- Çıkan orman yangınlarında terör, sabotaj vb. şüpheli durumlarda kolluk kuvvetlerince yangın mahallinde ve çevresinde gerekli kriminal incelemelerin yapılmasına,

11- Yukarıda belirtilen bu kararların Elazığ Valiliği İl Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce halkımıza duyurulmasına,

         Karar verilmiştir.

 

 

Abdulkerem ABBASOĞLU

Vali Yardımcısı

 

Nizam BALKAN

TEM Şube Müdürü

 

 

Ahmet KAYA

İl Jandarma Komutanı Yrd.

 

 

M. Salih ÇETİNER

Orman Bölge Müdürü

 

 

Ali Alper BIYIK

DSİ IX. Bölge Müdürlüğü

 

 

Hüseyin ÇELİK

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü

 

 

Hidayet SARI

Orman İşletme Müdürü

 

 

Selçuk KURT

TEİAŞ Müessese Müdürü

 

 

İsmail GÜRBÜZ

İl Tarım ve Orman Müdürü V.

 

 

Murat OKUBAY

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
OLUR

14/08/2020

 

 

Erkaya YIRIK

Elazığ Valisi

.

 

 

  

 

 

  

  

 


 

 


 
 


Yazdır